Баршт Константин Абрекович
Слово и изображение в творческой рукописи Достоевского: аспекты текстологии и поэтики
Słowo a obraz w rękopisach F. Dostojewskiego w aspekcie tekstologii i poetyki

W wystąpieniu podjęte zostały następujące problemy: kim jest tzw. klasyk, czy i dlaczego kategoria «klasyka literatury» jest dziś potrzebna czytelnikom i kulturze, jakimi edycjami dzieł klasyków polskiej literatury II połowy XIX wieku dysponujemy. Następnie przedstawione zostały dylematy stające przed edytorem tekstów dziewiętnastowiecznych XIX wieku, które dotyczą kwestii odbiorcy edycji, konkretnych decyzji tekstologicznych oraz technicznej strony prezentacji przygotowanego przez edytorów materiału. Dodatkowo uwaga poświęcona została kompetencjom (realnym i postulowanym) historyka literatury jako edytora i edytora jako historyka literatury. Materiału do obserwacji dostarczyła praca nad edycją krytyczną dzieł wszystkich Bolesława Prusa.